JPP trans s.r.o.

Na vysočině 734
104 00 Praha 10

Dispečink
601 330 022

Demoliční a zemní práce

Demoliční práce zajišťujeme v rozsahu od drobného bourání zdiva, chodníků, dlažeb, betonových prvků po demolice celých objektů. Provádíme také ruční demoliční a bourací práce a ve spojitosti s tím nabízíme vyklízení objektů všech velikostí (bytů, sklepů, chat, rodinných domů, celých budov i průmyslových areálů). Veškeré práce provádíme s využitím vlastních zaměstnanců, které podrobujeme pravidelným školením a jejich pracovní výsledky podchycujeme motivačním způsobem odměňování s přímou závislostí na kvalitu a množství vykonané práce.

Zemní práce realizujeme v rámci hrubých terénních úprav, přesunů zeminy, skrývkových prací, hutnění, výkopů základů, inženýrských sítí, vody, kanalizací, plynu aj. Jsme připraveni také na realizaci menších výkopových prací jako např. bagrování bazénů, jezírek i kompletních terénních úprav zahrad.

Součástí demoličních a zemních prací je možnost vytřídění, odvozu a likvidace vzniklých odpadů. Zabýváme se také likvidací tzv. „Černých skládek“ včetně kompletních rekultivací zasažených lokalit.

Při práci používáme pouze techniku, která je v dobrém technickém stavu a respektujeme veškerá legislativní ustanovení, která naší činnost upravují. Dbáme také na zvýšenou bezpečnost osob při práci a vždy bereme ohled na životní prostředí.


Pro více informací kontaktujte náš dispečink na čísle : 601 330 022.

© 2002-2024 JPP trans s.r.o.   CMS Angelia