JPP trans s.r.o.

Na vysočině 734
104 00 Praha 10

Dispečink
601 330 022

Ceníky

 

 Zajišťujeme tyto služby: 

 • Odvoz a likvidace odpadů (Vyjma nebezpečných).
 • Bourací prace s nakládkou a odvozem odpadu k likvidaci + realizace zemmních a výkopových prací.
 • Ukládka a likvidace odpadů vyjma nebezpečných (Vlastní sběrna odpadů Praha Uhříněves).
 • Prodej a doprava betonu, písku, štěrku, kačírku, zeminy a jiných materiálů dle ceníku a aktuální nabídky.

Přistavení a odvoz kontejneru po dohodě na dipečinku: +420 601 330 022.
Projednání zakázek většího rozsahu: +420 601 330 011.

Ceník odvozu a likvidace odpadů

Kontejner 3m3  do maximální hmotnosti 4t
kontejner o obsahu 3m3  Kat. číslo - Popis odpadu
Cena bez DPH  
170102 - Čistá suť v kusovitosti do 30 cm

3 000,- Kč

170302 - Asfaltové směsi

3 000,- Kč

170904 - Směsný stavební a demoliční odpad
 4 000,- Kč
170504 - Zemina a kamení
3 000,- Kč
200201 - Biologicky rozložitelný
2 500,- Kč


Kontejner 6m3  do maximální hmotnosti 7t
kontejner o obsahu 6m3 Kat. číslo - Popis odpadu Cena bez DPH
170102 - Čistá suť v kusovitosti do 30 cm 4 000,- Kč
170302 - Asfaltové směsi

5 000,- Kč

170904 - Směsný stavební a demoliční odpad 5 000,- Kč
170504 - Zemina a kamení 4 000,- Kč
200201 - Biologicky rozložitelný
3 000,- Kč


Kontejner 11m3 do maximální hmotnosti 3t (není určen na sut a zeminu)
kontejner o obsahu 11m3 Kat. číslo - Popis odpadu Cena bez DPH
170904 - Směsný stavební a demoliční odpad 6 000,- Kč
200201 - Biologicky rozložitelný

  3 500,- Kč 

 

Kontejner 10m3 do maximální hmotnosti 12t
Kat. číslo - Popis odpadu Cena bez DPH 
170102 - Čistá suť v kusovitosti do 30 cm 8 000,- Kč
170302 - Asfaltové směsi

10 000,- Kč

170904 - Směsný stavební a demoliční odpad

10 000,- Kč

170504 - Zemina a kamení

  8 000,- Kč 

  

Kontejner 30m3 do maximální hmotnosti 10t (není určen na sut a zeminu)
kontejner o obsahu 11m3 Kat. číslo - Popis odpadu Cena bez DPH
170904 - Směsný stavební a demoliční odpad 22 000,- Kč
200201 - Biologicky rozložitelný
  10 000,- Kč

Výše uvedené ceny obsahují:

 • Přistavení kontejneru na 24hod.
 • Likvidace odpadů dle současně platné legislativy.
 • Doprava kontejneru po Praze.

Výše uvedené ceny neobsahují:

 • Pomocné práce při nakládce kontejneru (250Kč/hod/pracovník včetně cesty z provozovny Praha Uhříněves).
 • Poskytnutí kontejneru na více než 24h (Každý další započatý den 100 Kč).
 • Čekání u zákazníka (Každá započatá hodina čekání dle ceníku techniky).
 • Doprava mimo Prahu (Cena kalkulována individuálně - dle vzdálenosti, váhy, množství).
 • Přeložení kontejneru (300 Kč/m3, nebo 1 000 Kč/t).

Ceník ukládky odpadů na sběrném dvoře

Kat. č. Položka Cena za 1t
170504 Zemina a kamení
500,- Kč
170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramiky
800,- Kč
170101 Beton
500,- Kč
170102 Cihly
500,- Kč
170302 Asfaltové směsi
800,- Kč
170904 Směsný stavební a demoliční odpad 2 800,- Kč
200201 Biologicky rozložitelný odpad 1 000,- Kč
200307 Objemný odpad 2 800,- Kč

  

Ceník materiálu

Písky do maltových a betonových směsí
Položka Cena Kč/t bez DPH 
písek betonářský praný 0-4 mm 400,- Kč
písek zásypový  0-8 mm 350,- Kč


Drcené kamenivo
Položka Cena Kč/t bez DPH 


Drť 4-8 mm 700,- Kč
Drť 8-16 mm 600,- Kč
Drť 16 -32 mm 600,- Kč
Drť 32 - 63 mm 600,- Kč
Drť 0-4 mm 450,- Kč
Drť 0-32 mm 450,- Kč
Drť 0-63 mm 450,- Kč
Kačírek
Položka Cena Kč/t bez DPH 
Kačírek praný
dle ceníku dodavatele
Zemina
Položka Cena Kč/t bez DPH 
Zemina tříděná zahradní 300,- Kč
Zemina podkladová tříděná/netříděná 150/50,- Kč
Beton
Položka

Cena za 1m3 

Dle sortimentu dodavatele
dle ceníku dodavatele
Paušální cena dopravy
2000,- Kč
Recyklát
Položka Cena Kč/t bez DPH 
Recyklát betonový - Drť 0-32/0-63 mm
150,- Kč
Recyklát směsný - Drť 0-8/0-32/0-63 mm 50,- Kč

 

© 2002-2022 JPP trans s.r.o.   CMS Angelia