JPP trans s.r.o.

Na vysočině 734
104 00 Praha 10

Dispečink
601 330 022

Sběrný dvůr

V Pražské Uhříněvsi provozujeme pro naše zákazníky sběrný dvůr určený pro sběr, výkup a třídění odpadů v rozsahu platného povolení magistrátu hl. Prahy.

Pro skladování odpadů je vymezena celková plocha pozemku 5 000m2. Kusové odpady jsou tříděny v hale o rozměrech cca 40 x 20 m.

Přijímáme tyto druhy odpadů :

 • Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05
 • Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
 • Odpad rostlinných pletiv
 • Odpadní plasty (kromě obalů)
 • Odpad z lesnictví
 • Odpady z extrakce rozpouštědly
 • Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
 • Odpadní kůra a korek
 • Piliny , hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy neuvedené pod číslem 03 01 04
 • Odpadní kůra a dřevo
 • Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer)
 • Odpady z nezpracovaných textilních vláken
 • Odpady ze zpracovaných textilních vláken
 • Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17
 • Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04)
 • Odpadní materiály na bázi skelných vláken
 • Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním
 • Papírové a lepenkové obaly
 • Plastové obaly
 • Dřevěné obaly
 • Kovové obaly
 • Kompozitní obaly
 • Směsné obaly
 • Skleněné obaly
 • Textilní obaly
 • Pneumatiky
 • Železné kovy
 • Neželezné kovy
 • Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 03
 • Beton
 • Cihly
 • Tašky a keramické výrobky
 • Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel,tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 16 01 06
 • Dřevo
 • Sklo
 • Plasty
 • Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01
 • Měď, bronz, mosaz
 • Hliník
 • Olovo
 • Zinek
 • Železo a ocel
 • Cín
 • Směsné kovy
 • Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10
 • Zemina a kamení neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
 • Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
 • Izolační materiály
 • Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
 • Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
 • Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
 • Vitrifikovaný odpad
 • Shrabky z česlí
 • Odpady z lapáků písku
 • Kaly z čištění komunálních odpadních vod
 • Kaly z čiření vody
 • Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů
 • Lehké frakce a prach neuvedené pod číslem 19 10 03
 • Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06
 • Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
 • Kovy
 • Biologicky rozložitelný odpad
 • Zemina a kameny
 • Jiný biologicky nerozložitelný odpad
 • Směsný komunální odpad
 • Objemný odpad

Odpady jsou váženy na silniční mostové váze a úplata za převzetí je účtována v ceně za jednu tunu odpadu dle ceníku.

Sběrný dvůr je v pracovních dnech otevřen v době od 7:30 do 17:00, v sobotu od 8:00 do 13:00. 

Pro více informací kontaktujte náš dispečink na čísle : 601 330 022.

  

 

 

 

© 2002-2015 JPP trans s.r.o.   CMS Angelia