JPP trans s.r.o.

Na vysočině 734
104 00 Praha 10

Dispečink
601 330 022

Ceníky

 

 Zajišťujeme tyto služby: 

 • Odvoz a likvidace odpadů (Vyjma nebezpečných).
 • Bourací prace s nakládkou a odvozem odpadu k likvidaci + realizace zemmních a výkopových prací.
 • Ukládka a likvidace odpadů vyjma nebezpečných (Vlastní sběrna odpadů Praha Uhříněves).
 • Prodej a doprava betonu, písku, štěrku, kačírku, zeminy a jiných materiálů dle ceníku a aktuální nabídky.

Přistavení a odvoz kontejneru po dohodě na dipečinku: +420 601 330 022.
Projednání zakázek většího rozsahu: +420 601 330 011.

Ceník odvozu a likvidace odpadů

Kontejner 3m3  do maximální hmotnosti 4t
kontejner o obsahu 3m3  Kat. číslo - Popis odpadu
Cena bez DPH  
170102 - Čistá suť v kusovitosti do 30 cm

2 000,- Kč

170302 - Asfaltové směsi

2 500,- Kč

170904 - Směsný stavební a demoliční odpad
2 500,- Kč
170504 - Zemina a kamení
2 500,- Kč
200201 - Biologicky rozložitelný
2 000,- Kč


Kontejner 6m3  do maximální hmotnosti 7t
kontejner o obsahu 6m3 Kat. číslo - Popis odpadu Cena bez DPH
170102 - Čistá suť v kusovitosti do 30 cm 3 000,- Kč
170302 - Asfaltové směsi

4 000,- Kč

170904 - Směsný stavební a demoliční odpad 3 500,- Kč
170504 - Zemina a kamení 3 000,- Kč
200201 - Biologicky rozložitelný
2 500,- Kč


Kontejner 11m3 do maximální hmotnosti 3t (není určen na sut a zeminu)
kontejner o obsahu 11m3 Kat. číslo - Popis odpadu Cena bez DPH
170904 - Směsný stavební a demoliční odpad 4 000,- Kč
200201 - Biologicky rozložitelný

  3 000,- Kč 

 

Kontejner 10m3 do maximální hmotnosti 12t
Kat. číslo - Popis odpadu Cena bez DPH 
170102 - Čistá suť v kusovitosti do 30 cm 6 000,- Kč
170302 - Asfaltové směsi

8 000,- Kč

170904 - Směsný stavební a demoliční odpad

7 000,- Kč

170504 - Zemina a kamení

  6 000,- Kč 

  

Kontejner 30m3 do maximální hmotnosti 10t (není určen na sut a zeminu)
kontejner o obsahu 11m3 Kat. číslo - Popis odpadu Cena bez DPH
170904 - Směsný stavební a demoliční odpad 14 000,- Kč
200201 - Biologicky rozložitelný
  10 000,- Kč

Výše uvedené ceny obsahují:

 • Přistavení kontejneru na 24hod.
 • Likvidace odpadů dle současně platné legislativy.
 • Doprava kontejneru po Praze.

Výše uvedené ceny neobsahují:

 • Pomocné práce při nakládce kontejneru (250Kč/hod/pracovník včetně cesty z provozovny Praha Uhříněves).
 • Poskytnutí kontejneru na více než 24h (Každý další započatý den 100 Kč).
 • Čekání u zákazníka (Každá započatá hodina čekání dle ceníku techniky).
 • Doprava mimo Prahu (Cena kalkulována individuálně - dle vzdálenosti, váhy, množství).
 • Přeložení kontejneru (300 Kč/m3, nebo 1 000 Kč/t).

Ceník ukládky odpadů na sběrném dvoře

Kat. č. Položka Cena za 1t
170504 Zemina a kamení
400,- Kč
170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramiky
600,- Kč
170101 Beton
400,- Kč
170102 Cihly
400,- Kč
170302 Asfaltové směsi
500,- Kč
170904 Směsný stavební a demoliční odpad 1 600,- Kč
200201 Biologicky rozložitelný odpad 800,- Kč
200307 Objemný odpad 1 600,- Kč

  

Ceník materiálu

Písky do maltových a betonových směsí
Položka Cena Kč/t bez DPH 
písek betonářský říční 0-4 mm 250,- Kč
písek maltový kopaný 0-4 mm 
250,- Kč
písek zásypový  0-8 mm
200,- Kč
Drcené kamenivo
Položka Cena Kč/t bez DPH 


Drť 0-4 mm 300,- Kč
Drť 4-8 mm 450,- Kč
Drť 8-16 mm 400,- Kč
Drť 16 -32 mm 400,- Kč
Drť 32 - 63 mm 400,- Kč
Drť 0-32 mm 350,- Kč
Drť 0-63 mm 350,- Kč
Kačírek
Položka Cena Kč/t bez DPH 
Kačírek praný
500,- Kč
Zemina
Položka Cena Kč/t bez DPH 
Zemina zahradní 600,- Kč
Zemina podkladová 300,- Kč
Beton
Položka

Cena za 1m3 

Dle sortimentu dodavatele
dle ceníku dodavatele
Paušální cena dopravy
1500,- Kč
Recyklát
Položka Cena za 1m3
Dle sortimentu dodavatele dle ceníku dodavatele
Paušální cena dopravy 1500,- Kč

 

© 2002-2015 JPP trans s.r.o.   CMS Angelia